Samenwerkende
organisatieadviseurs

Markt- en praktijkkennis,
haalbare ontwerpen en
pragmatische aanpak

adviseurs

Daar waar ik een verbinding kan maken tussen techniek en strategie vind ik mijn uitdaging. Ik wil klanten helpen om een zinnige koers te vinden in hun organisatie, vaak een oerwoud van praktijkdata, regelgeving en opinie. Mijn inzet kan daarbij heel breed zijn, van specifieke data-analyse tot het inrichten van complete informatiesystemen.

Mijn technische achtergrond op gebied van procesontwerp en -ontwikkeling combineer ik met mijn ervaring op het gebied van recycling en milieumanagement. Op deze manier ben ik van waarde voor organisaties die actief zijn in het inzamelen, verwerken en recyclen van afvalstromen als verpakkingen, autobanden, batterijen en huishoudelijk afval. Milieuprestaties en grondstofbehoud maak ik inzichtelijk met onze eigen Ecotest tool. Onze klanten hebben hiermee een methode tot hun beschikking waarmee ze snel de resultaten van verschillende beleidskeuzes kunnen afwegen.

Ik heb weinig tijd nodig om nieuwe organisaties en materie te ontleden en de focus te leggen daar waar deze nodig is. Klanten ervaren mij als een kundig adviseur die snel aansluit bij de organisatie maar daarbij de opdracht niet uit het oog verliest.

expertises

    icon
    FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald. Denk daarbij aan de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte producten. Producentensystemen ondersteunen daarmee het duurzaamheidsbeleid van overheden en NGO's. FFact adviseert producenten van de invulling van de producentenverantwoordelijkheid tot aan de opzet van het systeem of de implementatie van reeds gemaakte afspraken. En we helpen (Europese) overheden om de effecten van producentenverantwoordelijkheid in kaart te brengen. Al geruime tijd werken we samen met producentenorganisaties als Afvalfonds/Nedvang en RecyBEM.