Samenwerkende
organisatieadviseurs

Markt- en praktijkkennis,
haalbare ontwerpen en
pragmatische aanpak

adviseurs

Ik voel me goed thuis in organisaties die op zoek zijn naar feitelijke informatie om hun strategie op te kunnen baseren. Of het nu gaat om monitoring van de geleverde prestaties of vergelijking van de prestaties met andere organisaties of in andere landen. Ik wil graag de informatie boven water krijgen waarop men de strategie voor de lange toekomst kan baseren. Dit kan zowel op het gebied van milieuprestaties zijn als op het gebied van de financiële gevolgen. Deze bijdragen lever ik als onderzoeker, adviseur of als projectmanager.

Vanuit een zeer ruime ervaring in de voedingsindustrie, de verpakkende industrie en de afvalsector kan ik vele organisaties helpen om duurzame keuzes te maken voor hun strategie gebaseerd op feiten. Dit heb ik onder andere al gedaan voor organisaties op het gebied van verpakkingen, afval, recycling, wit-en bruingoed, autowrakken, produceren van voeding en retail. Door gebruik te maken van verschillende methoden van kennisvergaring lever ik de feiten die nodig zijn voor het tot stand komen van een duurzame strategie.

Ik kan verschillende situaties goed en snel analyseren. En deze dan snel vertalen naar concrete aanbevelingen voor de organisatie. Daarnaast kan ik ook de belangrijkste aanbevelingen omzetten in acties en die voor de organisatie uitvoeren. Mijn opdrachtgevers waarderen mijn flexibiliteit en betrokkenheid bij de organisatie.

expertises

    icon
    FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald. Denk daarbij aan de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte producten. Producentensystemen ondersteunen daarmee het duurzaamheidsbeleid van overheden en NGO's. FFact adviseert producenten van de invulling van de producentenverantwoordelijkheid tot aan de opzet van het systeem of de implementatie van reeds gemaakte afspraken. En we helpen (Europese) overheden om de effecten van producentenverantwoordelijkheid in kaart te brengen. Al geruime tijd werken we samen met producentenorganisaties als Afvalfonds/Nedvang en RecyBEM.