Samenwerkende
organisatieadviseurs

Markt- en praktijkkennis,
haalbare ontwerpen en
pragmatische aanpak

expertises

    icon
    FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald. Denk daarbij aan de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte producten. Producentensystemen ondersteunen daarmee het duurzaamheidsbeleid van overheden en NGO's. FFact adviseert producenten van de invulling van de producentenverantwoordelijkheid tot aan de opzet van het systeem of de implementatie van reeds gemaakte afspraken. En we helpen (Europese) overheden om de effecten van producentenverantwoordelijkheid in kaart te brengen. Al geruime tijd werken we samen met producentenorganisaties als Afvalfonds/Nedvang en RecyBEM.