Samenwerkende
organisatieadviseurs

Markt- en praktijkkennis,
haalbare ontwerpen en
pragmatische aanpak

adviseurs

Als expert op milieugebied werk ik vanuit Brussel. Mijn kennis en ervaring ligt op het milieu- en duurzaamheidsbeleid in de EU-28 lidstaten, de Balkan (Kosovo, BiH, FYROM, Albanië, Servië, Montenegro), Turkije, Oekraïne, Rusland, Azië (India, Nepal), Midden-Oosten en Afrika (Z-Afrika, Lesotho, Namibië, Botswana, Mauritius, Zambia, Ethiopië, Marokko en Libië).

Het is inspirerend om met praktische oplossingen beleidsmakers te assisteren om tot duurzaam afvalbeleid te komen. Daarbij heb ik diverse methoden toegepast om de doelmatigheid van organisaties te analyseren en beoordelen. In het bijzonder ligt het uitvoeren van evaluaties mij erg goed.

Ik heb ervaring opgedaan in diverse agentschappen en internationale organisaties zoals UNEP, Wereldbank, Europese Commissie, EBRD, European Investment Bank en diverse nationale en regionale overheden in Europa. Vanaf 2003 werk ik vanuit EMS consulting en werk samen met FFact.

expertises

    icon
    FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald. Denk daarbij aan de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte producten. Producentensystemen ondersteunen daarmee het duurzaamheidsbeleid van overheden en NGO's. FFact adviseert producenten van de invulling van de producentenverantwoordelijkheid tot aan de opzet van het systeem of de implementatie van reeds gemaakte afspraken. En we helpen (Europese) overheden om de effecten van producentenverantwoordelijkheid in kaart te brengen. Al geruime tijd werken we samen met producentenorganisaties als Afvalfonds/Nedvang en RecyBEM.