cat_icon

Producentensystemen

lees meer

Sinds 1998 assisteren wij de Nederlandse uitvoeringsorganisatie voor de producentenverantwoordelijkheid …

lees meer

Coca-Cola heeft als multinational in alle landen van Europa te …

lees meer

De Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval stelt eisen voor alle …

lees meer

Tien jaar na de invoering van de Europese Richtlijn Verpakkingen …

lees meer

‘Behalen van doelen hangt af van de methode voor dataverificatie.’ …

meer Experties

Transitiemanagement

icon

FFact helpt organisaties het werk anders aan te pakken. Maatschappelijke veranderingen zoals duurzaamheid, decentralisatie van overheidstaken en invoering van producentensystemen vragen van organisaties hun visie te herijken, een nieuwe strategie te ontwikkelen of een verandertraject op te starten. Het succes daarvan is pas meetbaar na de afronding. Wij assisteren bij de implementatie van een nieuwe aanpak. Voorbeelden zijn de invoering van grondstoffenmanagement, een nieuw productiesysteem of een kwaliteits- en milieumanagementsysteem zoals ISO 9001, ISO 14001 of een CO2-prestatieladder. Wij werken bij voorkeur in een transitieteam waarbij medewerkers van de organisatie een sleutelrol krijgen. Wij bieden intensieve assistentie om de nieuwe rol of taak onder de knie te krijgen. Zo ontstaat werkende weg de nieuwe organisatie en is onze taak afgerond.

Producentensystemen

icon

FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald. Denk daarbij aan de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte producten. Producentensystemen ondersteunen daarmee het duurzaamheidsbeleid van overheden en NGO's. FFact adviseert producenten van de invulling van de producentenverantwoordelijkheid tot aan de opzet van het systeem of de implementatie van reeds gemaakte afspraken. En we helpen (Europese) overheden om de effecten van producentenverantwoordelijkheid in kaart te brengen. Al geruime tijd werken we samen met producentenorganisaties als Afvalfonds/Nedvang en RecyBEM.

Marktonderzoek

icon

Duurzame oplossingen komen tot stand in een marktomgeving. FFact voert onafhankelijk marktonderzoek uit en brengt kansen in beeld. Dit doen we op basis van onze kennis van de productie- en recyclingketens en onze ervaring in kostenonderzoek. Deze laatste vormt de basis van diverse inzamel- , recyclingvergoedingen of afvalbeheerbijdragen. Omdat de markt niet bij de grens stopt, werken wij samen met een internationaal netwerk aan consultants zoals Prognos (D), Cimas (Sp), Perchards (UK), Milieu (B) en Wemaëre (F). Zo kunnen we met een specifiek team een bijdrage leveren aan een fusie of overname. Onze ervaring betreft o.a. waardebepaling, life cycle costing, activity based costing en benchmarking. FFact beschikt over een eigen database met actuele cijfers van de afval- en recyclingmarkt in Nederland en Europa.

ecotest

icon

Hoe maak je duurzaamheid zichtbaar? Ecotest rekent de belangrijkste effecten uit. Dit krachtige instrument, dat is ontwikkeld met co-creators, omvat een praktische aanpak en is wetenschappelijk onderbouwd. Ecotest levert geverifieerde data op die je bijvoorbeeld kunt inzetten bij het testen van innovaties, vormgeven van leiderschap, aanscherpen van grondstofmanagement of om aan certificering te voldoen. Ecotest is breed inzetbaar voor volledige productieketens of voor specifieke recyclingoplossingen. Meer weten over Ecotest en hoe het onze klanten heeft geholpen koplopers te worden op gebied van duurzaamheid? Ecotest maakt gebruik van een uitgebreide praktijkdatabase van FFact en haar co­creators en iedereen kan hierin participeren.

Afvalmanagement

icon

De uitdaging voor FFact is om een échte bijdrage te leveren aan de circulaire economie, met duurzame en verantwoorde oplossingen. Onze aanpak is gebaseerd op brede kennis en heldere analyses. Ecotest is daarbij een goed kompas. In Europa assisteren we onze klanten bij het ontwikkelen van preventie, hergebruik en recycling. In ontwikkelingslanden werken we veelal aan het verantwoord beheren van gevaarlijk afval.