read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Ecotest is een belangrijke basis om een stap verder te komen op de CO2-Prestatieladder’ Ecotest is voor ons een decision support tool waarmee we een fundament hebben gelegd voor de thema’s: duurzaamheid, grondstoffenmanagement, ketenverantwoordelijkheid en circulaire economie. Door het meten en zichtbaar maken van het eigen energiegebruik van onze gebouwen …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Ecotest is een belangrijke basis om een stap verder te komen op de CO2-Prestatieladder’ Ecotest is voor ons een decision support tool waarmee we een fundament hebben gelegd voor de thema’s: duurzaamheid, grondstoffenmanagement, ketenverantwoordelijkheid en circulaire economie. Door het meten en zichtbaar maken van het eigen energiegebruik van onze gebouwen …

read more

Rijkswaterstaat

[types field='sub-name'][/types]

‘Wij zijn enthousiast over het goede werk dat FFact leverde.’ In 2012 bleek dat veel textiel naar het buitenland gaat. Eindbestemming onbekend. De vraag resteerde wat het milieueffect zou zijn van het via een Green Deal inzamelen van meer textiel. De verwerking in het buitenland kon namelijk weleens minder goed …

read more

Rijkswaterstaat

[types field='sub-name'][/types]

‘Wij zijn enthousiast over het goede werk dat FFact leverde.’ In 2012 bleek dat veel textiel naar het buitenland gaat. Eindbestemming onbekend. De vraag resteerde wat het milieueffect zou zijn van het via een Green Deal inzamelen van meer textiel. De verwerking in het buitenland kon namelijk weleens minder goed …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Schillenboer blijft langer rijden’. Samen met Spaarnelanden ontwikkelde FFact een format om door pilots te prikkelen dat gewenste veranderingen ontstaan. Een van de pilots was de schillenboer die begin 2017 door de straten van Haarlem reed. In twee buurten haalde hij het GFT-afval op. Na de pilot zijn permanente inzamelcontainers …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Schillenboer blijft langer rijden’. Samen met Spaarnelanden ontwikkelde FFact een format om door pilots te prikkelen dat gewenste veranderingen ontstaan. Een van de pilots was de schillenboer die begin 2017 door de straten van Haarlem reed. In twee buurten haalde hij het GFT-afval op. Na de pilot zijn permanente inzamelcontainers …

read more

Pro Europe onderzoek

[types field='sub-name'][/types]

‘Behalen van doelen hangt af van de methode voor dataverificatie.’ In opdracht van de producentenorganisaties voor verpakkingen van vijftien Europese landen onderzoekt FFact in een team met Sismega (Sp) de dataverificatie in negen landen. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan wat betreft betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het onderzoek resulteert in …

read more

Pro Europe onderzoek

[types field='sub-name'][/types]

‘Behalen van doelen hangt af van de methode voor dataverificatie.’ In opdracht van de producentenorganisaties voor verpakkingen van vijftien Europese landen onderzoekt FFact in een team met Sismega (Sp) de dataverificatie in negen landen. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan wat betreft betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het onderzoek resulteert in …

read more

Nedvang

[types field='sub-name'][/types]

‘FFact assisteerde Nedvang en VNG bij de realisatie en herzieningen van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).’ In 2008-2009 is het eerste UMP tot stand gekomen. Na de aanpassing van de wet- en regelgeving in 2013-2014 was in 2015-2016 een volledige herziening noodzakelijk. Het UMP 3.0 omvat onder andere het kunststof …

read more

Nedvang

[types field='sub-name'][/types]

‘FFact assisteerde Nedvang en VNG bij de realisatie en herzieningen van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).’ In 2008-2009 is het eerste UMP tot stand gekomen. Na de aanpassing van de wet- en regelgeving in 2013-2014 was in 2015-2016 een volledige herziening noodzakelijk. Het UMP 3.0 omvat onder andere het kunststof …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Met FFact werken we aan de vertaling van het Strategisch Plan Afvalstoffen naar de praktijk’. De gemeente Haarlem stelde in 2016 een Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) op. FFact leverde hiervoor inhoudelijke input samen met Spaarnelanden. Het plan bevat een nieuwe strategie en uitvoering voor afvalscheiding en grondstoffenmanagement. Vanaf 2017 assisteren …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Met FFact werken we aan de vertaling van het Strategisch Plan Afvalstoffen naar de praktijk’. De gemeente Haarlem stelde in 2016 een Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) op. FFact leverde hiervoor inhoudelijke input samen met Spaarnelanden. Het plan bevat een nieuwe strategie en uitvoering voor afvalscheiding en grondstoffenmanagement. Vanaf 2017 assisteren …

read more

Stibat

[types field='sub-name'][/types]

‘De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid.’ Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland. Stibat zet Ecotest in om de inzameling, sortering en recycling zo efficiënt en …

read more

Stibat

[types field='sub-name'][/types]

‘De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid.’ Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland. Stibat zet Ecotest in om de inzameling, sortering en recycling zo efficiënt en …

read more

Zaanstad

[types field='sub-name'][/types]

‘FFact ontwikkelde samen met ons een ontwerp voor een fysiek grondstofcentrum waardoor we ons doel tot meer hergebruik kunnen realiseren voor grof huishoudelijk afval’. De gemeente Zaanstad wilde al lange tijd de milieustraat verbeteren. Wij hebben met de gemeente kansen verkend om te onderzoeken of meer grondstoffen zijn terug te …

read more

Zaanstad

[types field='sub-name'][/types]

‘FFact ontwikkelde samen met ons een ontwerp voor een fysiek grondstofcentrum waardoor we ons doel tot meer hergebruik kunnen realiseren voor grof huishoudelijk afval’. De gemeente Zaanstad wilde al lange tijd de milieustraat verbeteren. Wij hebben met de gemeente kansen verkend om te onderzoeken of meer grondstoffen zijn terug te …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Met FFact hebben wij binnen een jaar een geslaagde transitie naar meer klant- en resultaatgericht werken kunnen maken’. De gemeente Haarlem veranderde per 2015 de wijze van contracteren. Ze stuurt marktpartijen nu aan op regiebasis. Spaarnelanden vroeg FFact om te assisteren bij het voldoen aan de nieuwe klanteisen en de …

read more

Spaarnelanden

[types field='sub-name'][/types]

‘Met FFact hebben wij binnen een jaar een geslaagde transitie naar meer klant- en resultaatgericht werken kunnen maken’. De gemeente Haarlem veranderde per 2015 de wijze van contracteren. Ze stuurt marktpartijen nu aan op regiebasis. Spaarnelanden vroeg FFact om te assisteren bij het voldoen aan de nieuwe klanteisen en de …

read more

RecyBEM

[types field='sub-name'][/types]

‘FFact helpt ons uitstekend in het onderhoud van een succesvol producentensysteem voor autobanden.’ “Vanaf 2003 assisteert FFact de Vereniging Band en Milieu bij het ontwerp en beheer van het producentensysteem voor de inzameling en recycling van circa acht miljoen autobanden in Nederland. Resultaat is sinds 2004 een lean systeem van …

read more

RecyBEM

[types field='sub-name'][/types]

‘FFact helpt ons uitstekend in het onderhoud van een succesvol producentensysteem voor autobanden.’ “Vanaf 2003 assisteert FFact de Vereniging Band en Milieu bij het ontwerp en beheer van het producentensysteem voor de inzameling en recycling van circa acht miljoen autobanden in Nederland. Resultaat is sinds 2004 een lean systeem van …

read more

Afvalfonds Verpakkingen

[types field='sub-name'][/types]

‘De expertise en slagvaardigheid van FFact heeft ervoor gezorgd dat we een zeer snelle en geruisloze start hebben kunnen maken.’ In 2013 is het fiscale systeem voor de verpakkingen omgezet naar een private uitvoering door het Afvalfonds Verpakkingen. FFact assisteerde bij de geruisloze overgang van de verpakkingenbelasting naar een systeem …

read more

Afvalfonds Verpakkingen

[types field='sub-name'][/types]

‘De expertise en slagvaardigheid van FFact heeft ervoor gezorgd dat we een zeer snelle en geruisloze start hebben kunnen maken.’ In 2013 is het fiscale systeem voor de verpakkingen omgezet naar een private uitvoering door het Afvalfonds Verpakkingen. FFact assisteerde bij de geruisloze overgang van de verpakkingenbelasting naar een systeem …

our customers