FFact: samenwerkende organisatieadviseurs

Samen maken we duurzaamheid zichtbaar

Recente publicaties:

FFact stelt massabalans textiel 2018 op

FFact stelt massabalans textiel 2018 op. Nederland zamelt 45% van het textiel gescheiden in. Het uitgevoerde onderzoek is vollediger en nauwkeuriger dan de massabalans voor 2012. De medewerking vanuit de branche was optimaal en het resultaat is een belangrijk...