FFact: samenwerkende organisatieadviseurs

Samen maken we duurzaamheid zichtbaar

Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem

Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem. Implementatieplan SPA. De gemeente Haarlem heeft in 2016 met het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) de ambitie uitgesproken om in 2022 maximaal 130 kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben en een...