Afvalmanagement

De uitdaging voor FFact is om een échte bijdrage te leveren aan de circulaire economie, met duurzame en verantwoorde oplossingen. Onze aanpak is gebaseerd op brede kennis en heldere analyses. Ecotest is daarbij een goed kompas. In Europa assisteren we onze klanten bij het ontwikkelen van preventie, hergebruik en recycling. In ontwikkelingslanden werken we veelal aan het verantwoord beheren van gevaarlijk afval. 

FFact onderzoek in NRC

FFact onderzoek in NRC

Het onderzoek dat FFact heeft uitgevoerd naar het bezit van elektrische apparaten in opdracht van Stichting OPEN is deze week onder de aandacht gekomen in het NRC. In het stuk met de naam "200 miljoen spullen die gerecycled willen worden" wordt...

read more
Monitor Denim Deal 2022

Monitor Denim Deal 2022

Dit jaar hebben we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat weer de jaarlijkse monitoring mogen uitvoeren naar het aandeel post consumer recycled content in denim en naar de activiteiten, resultaten en...

read more
Massabalans Bedrijfsmatig Textiel 2020

Massabalans Bedrijfsmatig Textiel 2020

Voor het programma Meer en Beter Recyclen heeft Rijkswaterstaat WVL (RWS), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan FFact opdracht gegeven een eerste onderzoek te doen naar de massabalans van bedrijfsmatig textiel. Deze...

read more

Publicatie monitoringrapport Denim Deal

In januari 2022 is het eerste monitoringrapport gepubliceerd met de kwantitatieve resultaten van de Denim Deal. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij dit rapport in samenwerking met 7 merken die denim kleding...

read more

Nederlanders willen oude apparaten duurzaam afdanken

Wij hebben in opdracht van Stichting OPEN en de retailorganisaties INretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org onderzocht hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur...

read more

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van IenM - Rijkswaterstaat Leefomgeving ‘Een solide inventarisatie van de nazorgkosten van Nederlandse stortplaatsen met een duidelijk overzicht van de opties voor toekomstige fondsvorming en een financieel optimaal resultaat voor alle...

read more

Verenigde Naties

Verenigde Naties ‘Een goede inventarisatie van het ontstaan en de verwerking van gevaarlijk afval is een eerste stap naar beter management van dat afval’ De Verenigde Naties wil landen helpen die moeite hebben om informatie over hoeveelheden...

read more

Federal Office for the Environment (Zwitserland)

Federal Office for the Environment (Zwitserland) ‘Goed beheer van gevaarlijk afval zou in alle in ontwikkelingslanden bereikbaar moeten zijn’ Zwitserland wil bijdragen aan het verbeteren van het beheer van gevaarlijke afvalstoffen in de hele...

read more

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, Emile Bruls, projectleider ‘Wij zijn enthousiast over het goede werk dat FFact leverde.’ In 2012 bleek dat veel textiel naar het buitenland gaat. Eindbestemming onbekend. De vraag resteerde wat het milieueffect zou zijn van het via...

read more

Zaanstad

Zaanstad, Els Lenting, projectleider ‘FFact ontwikkelde samen met ons een ontwerp voor een fysiek grondstofcentrum waardoor we ons doel tot meer hergebruik kunnen realiseren voor grof huishoudelijk afval’. De gemeente Zaanstad wilde al lange tijd...

read more

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Marc van Ham, projectleider ‘Met FFact werken we aan de vertaling van het Strategisch Plan Afvalstoffen naar de praktijk’. De gemeente Haarlem stelde in 2016 een Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) op. FFact leverde hiervoor...

read more