Een belangrijke trend van de afgelopen 25 jaar is dat niet de ontdoener, maar de producent verantwoordelijk is dat het afvalbedrijf het afval opruimt. Het afvalbedrijf doet dat vanzelfsprekend binnen de eisen van de milieuwetgeving. Afvalbedrijven pasten hun diensten aan de veranderende behoeften en eisen aan en gingen meer recyclen. De afvalmarkt ontwikkelt door naar het opnieuw toepassen van reststoffen in producten en het voorkomen van CO2-emissies.

Leest hier het volledige artikel.

Share: