Artikel in GRAM: Nieuwe toetreders geven impuls aan de afvalmarkt

Een belangrijke trend van de afgelopen 25 jaar is dat niet de ontdoener, maar de producent verantwoordelijk is dat het afvalbedrijf het afval opruimt. Het afvalbedrijf doet dat vanzelfsprekend binnen de eisen van de milieuwetgeving. Afvalbedrijven pasten hun diensten...

Nederlanders willen oude apparaten duurzaam afdanken

Wij hebben in opdracht van Stichting OPEN en de retailorganisaties INretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org onderzocht hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier...

FFact contributes to the Dutch WEEE flows 2020 survey

United Nations University and FFact again investigated the ‘Dutch WEEE Flows’. The survey is basedon 2018 data and a follow up of the 2012 survey (2010 data). It is a full mass balance of put onmarket and collected e-waste. NVMP expects that results will contribute to...