Nedvang

Nedvang ‘Erkenningsysteem zorgt voor duidelijkheid in registratie en administratie’ De invoering van het Besluit verpakkingen betekent dat bedrijven die verpakkingsafval inzamelen of bewerken het gewicht moeten rapporteren aan Nedvang. Nedvang vroeg FFact om samen met...

Belastingdienst

Belastingdienst ‘Meest succesvolle automatiseringsproject van het jaar’ In 2007 is de private uitvoering van bedrijven voor de inning voor de heffing en inning van de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen omgezet naar de verpakkingenbelasting. De Belastingdienst heeft ons...

SIKB

SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodem) ‘Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is door FFact uitgegroeid tot een hoeksteen voor de kwaliteitsborging door overheden’ Met de decentralisatie van het bodembeheer ontstond begin deze eeuw...

Belastingdienst

Belastingdienst In het kader van de introductie van de verpakkingenbelasting (2008) assisteert FFact de Belastingdienst bij de uitvoering van de verpakkingenbelasting door: ontwikkeling en implementatie van het aangiftesysteem opzetten van een helpdesk...