Massabalans Bedrijfsmatig Textiel 2020

Voor het programma Meer en Beter Recyclen heeft Rijkswaterstaat WVL (RWS), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan FFact opdracht gegeven een eerste onderzoek te doen naar de massabalans van bedrijfsmatig textiel. Deze massabalans is...

FFact voert onderzoek uit naar de Rijksbaggerdepots in 2019-2020

In opdracht van het ministerie van IenW is onderzoek gedaan naar de financieel economische situatie van de in gebruik zijnde rijksdepots voor de berging van baggerspecie. In 2019 is een quick scan uitgevoerd en in 2020 een scenarioanalyse. Leest hier de quickscan...

Rapport: The Dutch WEEE Flows

Rapport: The Dutch WEEE Flows.  In 2010, around 7.5 kg per inhabitant of WEEE is reported on a national level as being collected and treated by Wecycle and ICT~Milieu, the two main organisations that implement WEEE producer responsibility in the Netherlands. This is...

Rapport: Waste without frontiers

Rapport: Waste without frontiers: Global trends in generation and transboundary movements of hazardous wastes and other wastes. Analysis of the data from national reporting to the secretariat of the Basel Convention for the years 2004 – 2006.   The Basel...