Belastingdienst

‘Meest succesvolle automatiseringsproject van het jaar’

In 2007 is de private uitvoering van bedrijven voor de inning voor de heffing en inning van de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen omgezet naar de verpakkingenbelasting. De Belastingdienst heeft ons gevraagd om de heffing en inning binnen 4 maanden te implementeren. Onze kracht zat in het snel vormgeven van nieuw beleid, ontwikkelen van het aangiftesysteem, het implementeren van communicatie en het opzetten van een helpdesk voor bedrijven. De verandering in het denken van Belastingdienst medewerkers van Euro’s naar kilogrammen stond centraal in onze aanpak. In 2011 is de implementatie uitgeroepen tot meest succesvolle automatiseringsproject.

Share: