Artikel in GRAM: Nieuwe toetreders geven impuls aan de afvalmarkt

Een belangrijke trend van de afgelopen 25 jaar is dat niet de ontdoener, maar de producent verantwoordelijk is dat het afvalbedrijf het afval opruimt. Het afvalbedrijf doet dat vanzelfsprekend binnen de eisen van de milieuwetgeving. Afvalbedrijven pasten hun diensten...

Publicatie monitoringrapport Denim Deal

In januari 2022 is het eerste monitoringrapport gepubliceerd met de kwantitatieve resultaten van de Denim Deal. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij dit rapport in samenwerking met 7 merken die denim kleding verkopen en deelnemen...

Nederlanders willen oude apparaten duurzaam afdanken

Wij hebben in opdracht van Stichting OPEN en de retailorganisaties INretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org onderzocht hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier...

Spaarnelanden blijft op hoogste trede CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden heeft haar certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder met 3 jaar verlengd. Sinds 2015 is Spaarnelanden gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. In eerste instantie op trede 3 en sinds 2018 op trede 5, de hoogste trede. FFact begeleidt...

Denim Deal – monitoren van activiteiten en resultaten

De Denim Deal wil door een samenwerkingsverband van koplopers de denim kringloop sluiten en duurzame systeemverandering in de denim keten realiseren. Het toepassen van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe jeans en andere denim kledingstukken moet de nieuwe...

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van IenM – Rijkswaterstaat Leefomgeving ‘Een solide inventarisatie van de nazorgkosten van Nederlandse stortplaatsen met een duidelijk overzicht van de opties voor toekomstige fondsvorming en een financieel optimaal resultaat voor alle betrokkenen’ In...