Nederlanders willen oude apparaten duurzaam afdanken

Wij hebben in opdracht van Stichting OPEN en de retailorganisaties INretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org onderzocht hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier...

Spaarnelanden blijft op hoogste trede CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden heeft haar certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder met 3 jaar verlengd. Sinds 2015 is Spaarnelanden gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. In eerste instantie op trede 3 en sinds 2018 op trede 5, de hoogste trede. FFact begeleidt...

Denim Deal – monitoren van activiteiten en resultaten

De Denim Deal wil door een samenwerkingsverband van koplopers de denim kringloop sluiten en duurzame systeemverandering in de denim keten realiseren. Het toepassen van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe jeans en andere denim kledingstukken moet de nieuwe...

FFact voert onderzoek uit naar de Rijksbaggerdepots in 2019-2020

In opdracht van het ministerie van IenW is onderzoek gedaan naar de financieel economische situatie van de in gebruik zijnde rijksdepots voor de berging van baggerspecie. In 2019 is een quick scan uitgevoerd en in 2020 een scenarioanalyse. Leest hier de quickscan...

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van IenM – Rijkswaterstaat Leefomgeving ‘Een solide inventarisatie van de nazorgkosten van Nederlandse stortplaatsen met een duidelijk overzicht van de opties voor toekomstige fondsvorming en een financieel optimaal resultaat voor alle betrokkenen’ In...

Verenigde Naties

Verenigde Naties ‘Een goede inventarisatie van het ontstaan en de verwerking van gevaarlijk afval is een eerste stap naar beter management van dat afval’ De Verenigde Naties wil landen helpen die moeite hebben om informatie over hoeveelheden gevaarlijk afval en de...