Nedvang

Nedvang, Marcel van de Grift, directeur ‘FFact assisteerde Nedvang en VNG bij de realisatie en herzieningen van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).’ In 2008-2009 is het eerste UMP tot stand gekomen. Na de aanpassing van de wet- en regelgeving in 2013-2014...

RecyBEM

RecyBEM, Kees van Oostenrijk, directeur ‘ FFact helpt ons uitstekend in het onderhoud van een succesvol producentensysteem voor autobanden.’ “ Vanaf 2003 assisteert FFact de Vereniging Band en Milieu bij het ontwerp en beheer van het producentensysteem voor de...

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Marc van Ham, projectleider ‘Met FFact werken we aan de vertaling van het Strategisch Plan Afvalstoffen naar de praktijk’. De gemeente Haarlem stelde in 2016 een Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) op. FFact leverde hiervoor inhoudelijke input samen...