Artikel in GRAM: Nieuwe toetreders geven impuls aan de afvalmarkt

Een belangrijke trend van de afgelopen 25 jaar is dat niet de ontdoener, maar de producent verantwoordelijk is dat het afvalbedrijf het afval opruimt. Het afvalbedrijf doet dat vanzelfsprekend binnen de eisen van de milieuwetgeving. Afvalbedrijven pasten hun diensten...

FFact onderzoekt afdankgedrag voor Stichting Open

In opdracht van de Retailwerkgroep van Stichting Open voert FFact een onderzoek uit samen met Motivaction naar de voorkeur van het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten.  Vraag is hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten...

Wecycle

  Wecycle, Future flows E-waste onderzoeken (2012 – 2020)   FFact maakte onderdeel uit van het consortium dat de stromen van E-waste onderzocht. De resultaten van de eerste survey (data 2010) zijn gepresenteerd tijdens een internationaal congres in...

Diverse opdrachtgevers (1998-2016)

‘Analyse van overname en fusiemogelijkheden’ FFact assisteerde diverse opdrachtgevers, waaronder banken en investeerders, over de mogelijkheden van overnames en fusies in de afval- en recyclingsector. Op grond van onze marktkennis zijn wij in staat om snel en...

Recupel

Recupel, E-waste onderzoek België (2013) Vergelijkbaar met het Nederlandse onderzoek naar E-waste stromen is nadien in België een onderzoek uitgevoerd. Met de resultaten is het mogelijk het ontstaan van E-waste beter te relateren aan de op de markt gebrachte...

RecyTyre

Recytyre, Bruno van Damme, COO ‘FFact heeft met haar kennis van de keten een gedegen kostprijsstudie uitgevoerd onder onze inzamelaars.’ Recytyre is verantwoordelijk voor het producentensysteem voor voertuigbanden in België. Door de snel wijzigende...