Wecycle

  Wecycle, Future flows E-waste onderzoeken (2012 – 2020)   FFact maakte onderdeel uit van het consortium dat de stromen van E-waste onderzocht. De resultaten van de eerste survey (data 2010) zijn gepresenteerd tijdens een internationaal congres in...

Diverse opdrachtgevers (1998-2016)

‘Analyse van overname en fusiemogelijkheden’ FFact assisteerde diverse opdrachtgevers, waaronder banken en investeerders, over de mogelijkheden van overnames en fusies in de afval- en recyclingsector. Op grond van onze marktkennis zijn wij in staat om snel en...

Recupel

Recupel, E-waste onderzoek België (2013) Vergelijkbaar met het Nederlandse onderzoek naar E-waste stromen is nadien in België een onderzoek uitgevoerd. Met de resultaten is het mogelijk het ontstaan van E-waste beter te relateren aan de op de markt gebrachte...

RecyTyre

Recytyre, Bruno van Damme, COO ‘FFact heeft met haar kennis van de keten een gedegen kostprijsstudie uitgevoerd onder onze inzamelaars.’ Recytyre is verantwoordelijk voor het producentensysteem voor voertuigbanden in België. Door de snel wijzigende...

HVC

HVC, Peter Koers, medewerker ‘Door de marktverkenning van FFact en Prognos hebben we nu een goed beeld van de Europese marktomstandigheden.’ HVC gaf FFact in samenwerking met Prognos de opdracht om de beschikbaarheid van restafval in Europa in beeld te brengen. De...

Marktanalyse Kwalibo

In opdracht van het ministerie van IenW en in het kader van een evaluatie is in 2019 het economisch marktbelang van de regeling Kwaliteitsborging van bodemwerkzaamheden en bodemproducten (Kwalibo) in beeld gebracht.De quick scan geeft een marktomvang in 2017 van € 5...