Stimuleringsregeling e-waste MRF

Sinds 2021 is er door Stichting Open en de Metaal Recycling Federatie, MRF, stevig nagedacht over een professionele regeling om de goede verwerking van afgedankte elektrische apparaten te stimuleren. In dit kader assisteert FFact bij de uitvoering van de pilot en...

Belastingdienst

Belastingdienst In het kader van de introductie van de verpakkingenbelasting (2008) assisteert FFact de Belastingdienst bij de uitvoering van de verpakkingenbelasting door: ontwikkeling en implementatie van het aangiftesysteem opzetten van een helpdesk...

Kunststof Hergebruik

Kunststof Hergebruik FFact assisteerde van 2008 tot 2012 Nedvang-dochter Kunststof Hergebruik bij de planning van de overslagstructuur en de logistiek naar de sorteerinstallaties. De afwegingen voor de opzet zijn gemaakt op basis van economische en...

SVM-Pact

SVM-Pact Sinds 1998 assisteren wij de Nederlandse uitvoeringsorganisatie voor de producentenverantwoordelijkheid van verpakkingen bij strategie en de uitvoering. We administreren het gewicht verpakkingen dat op de Nederlandse markt komt en dat wordt gerecycled. Van...

Coca Cola Europe

Coca Cola Europe Coca-Cola heeft als multinational in alle landen van Europa te maken met de verschillende producentensystemen voor verpakkingen. Wij stelde voor hen een overzicht op van alle systemen in Europa en de verschillende resultaten van Coca-Cola in deze...

Europen

Europen De Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval stelt eisen voor alle verpakkingen die in Europa op de markt worden gebracht. Europen vroeg FFact om te onderzoeken in welke mate deze eisen worden toegepast bij grotere ondernemingen in Europa. Lees de...