Europese Commissie

Europese Commissie Tien jaar na de invoering van de Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval wilde de Europese Commissie inzicht hebben in de gevolgen van deze richtlijn op het functioneren van de interne markt. Wij voerde deze opdracht uit samen met de...

Pro Europe

Pro Europe ‘Behalen van doelen hangt af van de methode voor dataverificatie.’   In opdracht van de producentenorganisaties voor verpakkingen van vijftien Europese landen onderzoekt FFact in een team met Sismega (Sp) de dataverificatie in negen landen. Het blijkt dat...

Princes Foods

Princes Foods ‘Met hulp van FFact hebben we kunnen aantonen dat we voldoen aan de Essentiële Eisen voor verpakkingen’. Princes vroeg ons hen te helpen bij de voorbereiding op een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebruik van de Essentiële...

LightRec

LightRec FFact assisteerde LightRec met een succesvol verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst tussen LightRec en de producenten. Hiervoor onderzochten we de effecten van de transitie van spaarlampen en TL naar LED en adviseerden we over de...

Afvalfonds Verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen, Cees de Mol van Otterloo, directeur ‘De expertise en slagvaardigheid van FFact heeft ervoor gezorgd dat we een zeer snelle en geruisloze start hebben kunnen maken.’  In 2013 is het fiscale systeem voor de verpakkingen omgezet naar een private...

Nedvang

Nedvang, Marcel van de Grift, directeur ‘FFact assisteerde Nedvang en VNG bij de realisatie en herzieningen van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).’ In 2008-2009 is het eerste UMP tot stand gekomen. Na de aanpassing van de wet- en regelgeving in 2013-2014...