Nedvang

Nedvang ‘Erkenningsysteem zorgt voor duidelijkheid in registratie en administratie’ De invoering van het Besluit verpakkingen betekent dat bedrijven die verpakkingsafval inzamelen of bewerken het gewicht moeten rapporteren aan Nedvang. Nedvang vroeg FFact om samen met...

Belastingdienst

Belastingdienst ‘Meest succesvolle automatiseringsproject van het jaar’ In 2007 is de private uitvoering van bedrijven voor de inning voor de heffing en inning van de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen omgezet naar de verpakkingenbelasting. De Belastingdienst heeft ons...

SIKB

SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodem) ‘Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is door FFact uitgegroeid tot een hoeksteen voor de kwaliteitsborging door overheden’ Met de decentralisatie van het bodembeheer ontstond begin deze eeuw...

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Robert Oosting, directeur ‘Met FFact hebben wij binnen een jaar een geslaagde transitie naar meer klant- en resultaatgericht werken kunnen maken’. De gemeente Haarlem veranderde per 2015 de wijze van contracteren. Ze stuurt marktpartijen nu aan op...

Afvalfonds Verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen, Cees de Mol van Otterloo, directeur ‘De expertise en slagvaardigheid van FFact heeft ervoor gezorgd dat we een zeer snelle en geruisloze start hebben kunnen maken.’  In 2013 is het fiscale systeem voor de verpakkingen omgezet naar een private...