Ecotest

Hoe maak je duurzaamheid zichtbaar? Ecotest rekent de belangrijkste effecten uit. Dit krachtige instrument, dat is ontwikkeld met co-creators, omvat een praktische aanpak en is wetenschappelijk onderbouwd. Ecotest levert geverifieerde data op die je bijvoorbeeld kunt inzetten bij het testen van innovaties, vormgeven van leiderschap, aanscherpen van grondstofmanagement of om aan certificering te voldoen. Ecotest is breed inzetbaar voor volledige productieketens of voor specifieke recyclingoplossingen. Meer weten over Ecotest en hoe het onze klanten heeft geholpen koplopers te worden op gebied van duurzaamheid?

Ecotest gemeente Almere

Afdeling Stadsreiniging Almere heeft in 2021 intensief onderzoek verricht naar een toekomstbestendig en duurzaam inzamelsysteem dat past bij Almere. Op basis hiervan kan Almere concreet zorgen voor meer grondstoffen en minder restafval. De...

read more

Midwaste

Midwaste Midwaste is een coöperatieve vereniging van dertien bedrijven in de afval- en reinigingswereld. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter...

read more

Stibat

Stibat, Joas van Lent, projectleider ‘De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid.’ Stibat organiseert als non-profitorganisatie de...

read more

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Marc van Ham, projectleider ‘Ecotest is een belangrijke basis om een stap verder te komen op de CO2-Prestatieladder’ Ecotest is voor ons een decision support tool waarmee we een fundament hebben gelegd voor de thema’s: duurzaamheid,...

read more

RecyBEM

RecyBEM, Kees van Oostenrijk, directeur ‘ FFact helpt ons uitstekend in het onderhoud van een succesvol producentensysteem voor autobanden.’ “ Vanaf 2003 assisteert FFact de Vereniging Band en Milieu bij het ontwerp en beheer van het...

read more