Afdeling Stadsreiniging Almere heeft in 2021 intensief onderzoek verricht naar een toekomstbestendig en duurzaam inzamelsysteem dat past bij Almere. Op basis hiervan kan Almere concreet zorgen voor meer grondstoffen en minder restafval. De duurzaamheidsprestatie van het nieuwe systeem is door FFact met Ecotest onderbouwd. Aanvullend is gekeken wat de impact is van een intensivering van de papierinzameling met 25% meer inzet van de inzamelvoertuigen. Resultaat van het project is een visualisatie van  de duurzaamheidsprestatie en dat diverse afdelingen binnen Stadsreiniging kunnen kennismaken met een impactberekening en een beeld krijgen bij het gebruik van Ecotest als praktisch instrument om de duurzaamheidsprestaties van interventies door te rekenen.

Share: