Federal Office for the Environment (Zwitserland)

‘Goed beheer van gevaarlijk afval zou in alle in ontwikkelingslanden bereikbaar moeten zijn’

Zwitserland wil bijdragen aan het verbeteren van het beheer van gevaarlijke afvalstoffen in de hele wereld, vooral in ontwikkelingslanden. Daarvoor heeft het land samen met Indonesië een proces opgestart binnen de Basel Conventie. Vertegenwoordigers van 25 landen uit alle werelddelen werken daarbij aan een toolkit voor overheden in ontwikkelingslanden. FFact heeft  dit proces begeleid. Zo hebben we geholpen bij het opzetten van een mechanisme om proefprojecten uit te voeren en te evalueren. En leverden we inhoudelijke bijdragen bij de totstandkoming van handleidingen en factsheets, die overheden in ontwikkelingslanden informeren over het optimaal beheren van gevaarlijke afvalstoffen.

Meer informatie: basel.int

Share: