In opdracht van het ministerie van IenW is onderzoek gedaan naar de financieel economische situatie van de in gebruik zijnde rijksdepots voor de berging van baggerspecie. In 2019 is een quick scan uitgevoerd en in 2020 een scenarioanalyse.

Leest hier de quickscan 2019
Leest hier de scenarioanalyse 2020

In 2021 is in opdracht van Rijkswaterstaat het uniform starttarief voor de vier rijksbaggerdepots berekend met behulp van het Rekenmodel Stortplaatsen (RmS) en rekening houdend met de Wet Markt & Overheid.

Lees hier het rapport

Share: