In opdracht van het ministerie van IenW en in het kader van een evaluatie is in 2019 het economisch marktbelang van de regeling Kwaliteitsborging van bodemwerkzaamheden en bodemproducten (Kwalibo) in beeld gebracht.
De quick scan geeft een marktomvang in 2017 van € 5 miljard door 24.700 werkzame personen (banen). De toegevoegde waarde – zijnde de bedrijfsomzet min de inkoopwaarde – hiervan bedraagt circa € 2,8 miljard.
Gerelateerd aan het BBP heeft grofweg 0,3-0,4% van de Nederlandse economie te maken met de Kwalibo-regeling.

Volg hier de link naar het rapport.

Share: