Marktonderzoek

Duurzame oplossingen komen tot stand in een marktomgeving. FFact voert onafhankelijk marktonderzoek uit en brengt kansen in beeld. Dit doen we op basis van onze kennis van de productie- en recyclingketens en onze ervaring in kostenonderzoek. Deze laatste vormt de basis van diverse inzamel- , recyclingvergoedingen of afvalbeheerbijdragen. Omdat de markt niet bij de grens stopt, werken wij samen met een internationaal netwerk aan consultants zoals Prognos (D), Cimas (Sp), Perchards (UK), Milieu (B) en Wemaëre (F). Zo kunnen we met een specifiek team een bijdrage leveren aan een fusie of overname. Onze ervaring betreft o.a. waardebepaling, life cycle costing, activity based costing en benchmarking. FFact beschikt over een eigen database met actuele cijfers van de afval- en recyclingmarkt in Nederland en Europa.

FFact onderzoek in NRC

FFact onderzoek in NRC

Het onderzoek dat FFact heeft uitgevoerd naar het bezit van elektrische apparaten in opdracht van Stichting OPEN is deze week onder de aandacht gekomen in het NRC. In het stuk met de naam "200 miljoen spullen die gerecycled willen worden" wordt...

read more
Monitor Denim Deal 2022

Monitor Denim Deal 2022

Dit jaar hebben we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat weer de jaarlijkse monitoring mogen uitvoeren naar het aandeel post consumer recycled content in denim en naar de activiteiten, resultaten en...

read more
Massabalans Bedrijfsmatig Textiel 2020

Massabalans Bedrijfsmatig Textiel 2020

Voor het programma Meer en Beter Recyclen heeft Rijkswaterstaat WVL (RWS), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan FFact opdracht gegeven een eerste onderzoek te doen naar de massabalans van bedrijfsmatig textiel. Deze...

read more

FFact onderzoekt afdankgedrag voor Stichting Open

In opdracht van de Retailwerkgroep van Stichting Open voert FFact een onderzoek uit samen met Motivaction naar de voorkeur van het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten.  Vraag is hoe en waar consumenten hun verschillende soorten...

read more

Wecycle

  Wecycle, Future flows E-waste onderzoeken (2012 - 2020)   FFact maakte onderdeel uit van het consortium dat de stromen van E-waste onderzocht. De resultaten van de eerste survey (data 2010) zijn gepresenteerd tijdens een internationaal...

read more

Diverse opdrachtgevers (1998-2016)

‘Analyse van overname en fusiemogelijkheden’ FFact assisteerde diverse opdrachtgevers, waaronder banken en investeerders, over de mogelijkheden van overnames en fusies in de afval- en recyclingsector. Op grond van onze marktkennis zijn wij in staat...

read more

Recupel

Recupel, E-waste onderzoek België (2013) Vergelijkbaar met het Nederlandse onderzoek naar E-waste stromen is nadien in België een onderzoek uitgevoerd. Met de resultaten is het mogelijk het ontstaan van E-waste beter te relateren aan de op de markt...

read more

RecyTyre

Recytyre, Bruno van Damme, COO ‘FFact heeft met haar kennis van de keten een gedegen kostprijsstudie uitgevoerd onder onze inzamelaars.’ Recytyre is verantwoordelijk voor het producentensysteem voor voertuigbanden in België. Door de snel wijzigende...

read more

HVC

HVC, Peter Koers, medewerker ‘Door de marktverkenning van FFact en Prognos hebben we nu een goed beeld van de Europese marktomstandigheden.’ HVC gaf FFact in samenwerking met Prognos de opdracht om de beschikbaarheid van restafval in Europa in...

read more

Marktanalyse Kwalibo

In opdracht van het ministerie van IenW en in het kader van een evaluatie is in 2019 het economisch marktbelang van de regeling Kwaliteitsborging van bodemwerkzaamheden en bodemproducten (Kwalibo) in beeld gebracht.De quick scan geeft een...

read more

RecyBEM

RecyBEM, Kees van Oostenrijk, directeur ‘ FFact helpt ons uitstekend in het onderhoud van een succesvol producentensysteem voor autobanden.’ “ Vanaf 2003 assisteert FFact de Vereniging Band en Milieu bij het ontwerp en beheer van het...

read more