Voor het programma Meer en Beter Recyclen heeft Rijkswaterstaat WVL (RWS), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan FFact opdracht gegeven een eerste onderzoek te doen naar de massabalans van bedrijfsmatig textiel. Deze massabalans is uitgevoerd voor het jaar 2020. De massabalans sluit aan op de massabalans voor het door Nederlandse huishoudens afgedankte textiel voor
2018. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met een brede samenstelling uit de branche.

Leest hier het volledige rapport.

Share: