Midwaste

Midwaste is een coöperatieve vereniging van dertien bedrijven in de afval- en reinigingswereld. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken.

Ecotest biedt Midwaste de mogelijkheid om aanbieders van afvalstromen met elkaar te vergelijken. Op die manier laat Midwaste de milieuprestaties van de verwerking meewegen bij het aanbesteden van de verwerking van afvalstromen. De Midwaste partners beschikken over een dashboard die direct inzage geeft in de CO2-emissies, kosten en grondstofbehoud. Hiermee kunnen ze direct sturen binnen .de inzameling, overslag en verwerking van afvalstromen.

FFact heeft de Ecotest voor diverse Midwaste bedrijven toegepast op de inzameling en recycling van huishoudelijk afval.

Meer informatie: midwaste.nl en saver.nl

Share: