Ministerie van IenM – Rijkswaterstaat Leefomgeving

‘Een solide inventarisatie van de nazorgkosten van Nederlandse stortplaatsen met een duidelijk overzicht van de opties voor toekomstige fondsvorming en een financieel optimaal resultaat voor alle betrokkenen’

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is in de periode oktober 2016 – april 2017 aan de evaluatie van de regeling van de nazorg van afvalstortplaatsen in de Wet milieubeheer gewerkt. FFact heeft hierbij in combinatie met experts van andere adviesbureaus geassisteerd. Feiten, opvattingen, probleemstelling en oplossingrichtingen zijn geïnventariseerd. Dit gebeurde onder aansturing van een stuurgroep van provincies en exploitanten van stortplaatsen. Rijkswaterstaat voerde het secretariaat en IenM was waarnemer bij de stuurgroep. 

Share: