Nedvang

‘Erkenningsysteem zorgt voor duidelijkheid in registratie en administratie’

De invoering van het Besluit verpakkingen betekent dat bedrijven die verpakkingsafval inzamelen of bewerken het gewicht moeten rapporteren aan Nedvang. Nedvang vroeg FFact om samen met de sector een erkenningsysteem voor deze bedrijven op te zetten. Het systeem is vanaf 2013 succesvol ingevoerd en zorgt er voor dat bedrijven weten welke registraties nodig zijn en welke administratie zij moeten voeren om hun verplichtingen na te komen. Dit geeft duidelijkheid aan alle partijen in de keten.

Meer informatie op www.nedvang.nl.

Share: