Princes Foods

‘Met hulp van FFact hebben we kunnen aantonen dat we voldoen aan de Essentiële Eisen voor verpakkingen’.

Princes vroeg ons hen te helpen bij de voorbereiding op een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebruik van de Essentiële Eisen voor verpakkingen zoals opgenomen in het Besluit Verpakkingen. Met behulp van de Leidraad Essentiële eisen stelden we een plan van aanpak op voor de wijze waarop Princes productverpakking-combinaties beoordeelt. Focus lag op de best verkochte producten. Daarna vroegen we de vereiste informatie over de verpakkingen bij de leveranciers van de producten op. Op basis daarvan stelden we per product een praktisch  productdossier op. De controle wees uit dat Princes voldoet aan de Essentiële Eisen. Het bedrijf heeft de beoordeling van de verpakkingen als vast onderdeel opgenomen in haar bedrijfsprocessen.

Meer informatie: Princes.eu

Share: