Pro Europe

‘Behalen van doelen hangt af van de methode voor dataverificatie.’  

In opdracht van de producentenorganisaties voor verpakkingen van vijftien Europese landen onderzoekt FFact in een team met Sismega (Sp) de dataverificatie in negen landen. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan wat betreft betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het onderzoek resulteert in talrijke aanbevelingen, onder andere voor het beter vergelijkbaar maken van de data die de landen rapporteren aan Eurostat.

In een document van 2 juli 2014 (Ex-post evaluation of five Waste Stream Directives) constateert de Europese Commissie het belang: ‘when reporting relevant data to the Commission Member States use different methodologies, data sources and strategies for verification and data checks.’

Share: