Producentensystemen

FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald. Denk daarbij aan de milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte producten. Producentensystemen ondersteunen daarmee het duurzaamheidsbeleid van overheden en NGO’s. FFact adviseert producenten van de invulling van de producentenverantwoordelijkheid tot aan de opzet van het systeem of de implementatie van reeds gemaakte afspraken. En we helpen (Europese) overheden om de effecten van producentenverantwoordelijkheid in kaart te brengen.

Al geruime tijd werken we samen met producentenorganisaties als Afvalfonds/Nedvang en RecyBEM.

Stimuleringsregeling e-waste MRF

Sinds 2021 is er door Stichting Open en de Metaal Recycling Federatie, MRF, stevig nagedacht over een professionele regeling om de goede verwerking van afgedankte elektrische apparaten te stimuleren. In dit kader assisteert FFact bij de uitvoering...

read more

Belastingdienst

Belastingdienst In het kader van de introductie van de verpakkingenbelasting (2008) assisteert FFact de Belastingdienst bij de uitvoering van de verpakkingenbelasting door: ontwikkeling en implementatie van het aangiftesysteem opzetten van een...

read more

Kunststof Hergebruik

Kunststof Hergebruik FFact assisteerde van 2008 tot 2012 Nedvang-dochter Kunststof Hergebruik bij de planning van de overslagstructuur en de logistiek naar de sorteerinstallaties. De afwegingen voor de opzet zijn gemaakt op basis van economische en...

read more

SVM-Pact

SVM-Pact Sinds 1998 assisteren wij de Nederlandse uitvoeringsorganisatie voor de producentenverantwoordelijkheid van verpakkingen bij strategie en de uitvoering. We administreren het gewicht verpakkingen dat op de Nederlandse markt komt en dat...

read more

Coca Cola Europe

Coca Cola Europe Coca-Cola heeft als multinational in alle landen van Europa te maken met de verschillende producentensystemen voor verpakkingen. Wij stelde voor hen een overzicht op van alle systemen in Europa en de verschillende resultaten van...

read more

Europen

Europen De Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval stelt eisen voor alle verpakkingen die in Europa op de markt worden gebracht. Europen vroeg FFact om te onderzoeken in welke mate deze eisen worden toegepast bij grotere ondernemingen...

read more

Europese Commissie

Europese Commissie Tien jaar na de invoering van de Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval wilde de Europese Commissie inzicht hebben in de gevolgen van deze richtlijn op het functioneren van de interne markt. Wij voerde deze opdracht...

read more

Pro Europe

Pro Europe ‘Behalen van doelen hangt af van de methode voor dataverificatie.’   In opdracht van de producentenorganisaties voor verpakkingen van vijftien Europese landen onderzoekt FFact in een team met Sismega (Sp) de dataverificatie in negen...

read more

Princes Foods

Princes Foods ‘Met hulp van FFact hebben we kunnen aantonen dat we voldoen aan de Essentiële Eisen voor verpakkingen’. Princes vroeg ons hen te helpen bij de voorbereiding op een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport op het gebruik...

read more

LightRec

LightRec FFact assisteerde LightRec met een succesvol verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst tussen LightRec en de producenten. Hiervoor onderzochten we de effecten van de transitie van spaarlampen en TL naar LED en...

read more

Afvalfonds Verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen, Cees de Mol van Otterloo, directeur ‘De expertise en slagvaardigheid van FFact heeft ervoor gezorgd dat we een zeer snelle en geruisloze start hebben kunnen maken.’  In 2013 is het fiscale systeem voor de verpakkingen...

read more

Nedvang

Nedvang, Marcel van de Grift, directeur ‘FFact assisteerde Nedvang en VNG bij de realisatie en herzieningen van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).’ In 2008-2009 is het eerste UMP tot stand gekomen. Na de aanpassing van de wet- en...

read more

RecyBEM

RecyBEM, Kees van Oostenrijk, directeur ‘ FFact helpt ons uitstekend in het onderhoud van een succesvol producentensysteem voor autobanden.’ “ Vanaf 2003 assisteert FFact de Vereniging Band en Milieu bij het ontwerp en beheer van het...

read more