Publicaties en Nieuwsarchief

SCIRT kicks off its innovation journey towards a circular fashion system

SCIRT kicks off its innovation journey towards a circular fashion system

Today the press release of SCIRT was made available. FFact is one of 18 companies that will research on circular textiles. Our main focus within the project is designing a framework for an Extended Producer Responsibility system. Hopefully you will become a fan in the next 3 years. We already are!

Read the full press release here or on our LinkedIn page.

FFact contributes to the Dutch WEEE flows 2020 survey

FFact contributes to the Dutch WEEE flows 2020 survey

United Nations University and FFact again investigated the ‘Dutch WEEE Flows’. The survey is based
on 2018 data and a follow up of the 2012 survey (2010 data). It is a full mass balance of put on
market and collected e-waste. NVMP expects that results will contribute to the future policies.

At October 12, 2020 the results were presented in an online congress.
The report is published at: www.nvmp.nl/weeeflows

FFact investigates recycling of Dutch used textiles in India

FFact investigates recycling of Dutch used textiles in India.

Funded by the Fund against Child Labour of RVO FFact assisted Sympany and Arisa during
the tracking and tracing of textile collected by Sympany.

The report provides a clear view on the recycling of used textiles and the improvements to be made.
FFact at the moment participates in a follow up of the project.

FFact stelt massabalans textiel 2018 op

FFact stelt massabalans textiel 2018 op. Nederland zamelt 45% van het textiel gescheiden in.

Het uitgevoerde onderzoek is vollediger en nauwkeuriger dan de massabalans voor 2012.

De medewerking vanuit de branche was optimaal en het resultaat is een belangrijk onderdeel voor het beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025.

Het beleidsprogramma is op 14 april 2020 aan de tweede kamer aangeboden.

Bekijk het volledige rapport hier.

Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem

Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem. Implementatieplan SPA.

De gemeente Haarlem heeft in 2016 met het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) de ambitie uitgesproken om in 2022 maximaal 130 kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben en een afvalscheidingspercentage van 68 procent te realiseren. Het restafval in Haarlem bevat op dit moment nog veel waardevolle grondstoffen (zie figuur 1). Met het SPA sluit Haarlem aan bij het programma Haarlem Circulair en de landelijke ambities uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

FFact voert vanaf 2015 diverse transitieprojecten uit voor Spaarnelanden en is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van SPA en de diverse pilots, zoals schillenboer en hoogbouw.

Publicatie: Stortsector in het rood

Publicatie in Afvalforum: Stortsector in het rood. De stortsector legt er geld op toe. Tot 2030 komt de branche in het slechtste scenario 311 miljoen euro tekort om de kosten te dekken. Structureel ingrijpen is nodig, beseffen rijksoverheid, stortsector en provincies. Het is van belang dat de betrokken partijen om tafel gaan zitten. De zorgelijke en complexe materie vraagt om een ingrijpende aanpassing.

Rapport: The Dutch WEEE Flows

Rapport: The Dutch WEEE Flows

In 2010, around 7.5 kg per inhabitant of WEEE is reported on a national level as being collected and treated by Wecycle and ICT~Milieu, the two main organisations that implement WEEE producer responsibility in the Netherlands. This is 28% compared to the new WEEE recast level that targets at 65% collection of three previous years of EEE sales. It is known that there are substantial complementary recycling streams. Therefore the aim of this research is to provide a factual basis for the upcoming WEEE recast collection target definition in the Netherlands and to provide a more detailed and complete quantitative assessment of the WEEE flows.

Rapport: Waste without frontiers

Rapport: Waste without frontiers: Global trends in generation and transboundary movements of hazardous wastes and other wastes. Analysis of the data from national reporting to the secretariat of the Basel Convention for the years 2004 – 2006.

 

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, which entered into force in May 1992 and to date has 175 Parties, aims to achieve the following principle objectives:
• Reduce transboundary movements of hazardous wastes and other wastes to a minimum, consistent with their environmentally sound management;
• Dispose of hazardous wastes and other wastes as close as possible to their source of generation;
• Minimize generation of hazardous wastes in terms of quantity and degree of hazard.