Rapport: Omgekeerd inzamelen in Haarlem. Implementatieplan SPA.

De gemeente Haarlem heeft in 2016 met het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) de ambitie uitgesproken om in 2022 maximaal 130 kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben en een afvalscheidingspercentage van 68 procent te realiseren. Het restafval in Haarlem bevat op dit moment nog veel waardevolle grondstoffen (zie figuur 1). Met het SPA sluit Haarlem aan bij het programma Haarlem Circulair en de landelijke ambities uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

FFact voert vanaf 2015 diverse transitieprojecten uit voor Spaarnelanden en is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van SPA en de diverse pilots, zoals schillenboer en hoogbouw.

Share: