Recytyre, Bruno van Damme, COO

FFact heeft met haar kennis van de keten een gedegen kostprijsstudie uitgevoerd onder onze inzamelaars.

Recytyre is verantwoordelijk voor het producentensysteem voor voertuigbanden in België. Door de snel wijzigende marktomstandigheden, wenste zij een actuele onderbouwing van de vergoedingen voor de inzameling en recycling. Op basis van grote ervaring met de keten heeft FFact een black box kostprijsonderzoek opgezet. Na een uitvraag van gegevens zijn de uitkomsten via audits geverifieerd. De gemiddelde kostprijs is anoniem en geaggregeerd per kostprijsonderdeel berekend. De resultaten zijn door Recytyre gebruikt als basis voor de actuele vergoedingen. De deelnemers ontvingen ieder een rapport waarmee ze zich vergelijken met het marktgemiddelde.

Share: