SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodem)

‘Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is door FFact uitgegroeid tot een hoeksteen voor de kwaliteitsborging door overheden’

Met de decentralisatie van het bodembeheer ontstond begin deze eeuw behoefte aan samenwerking tussen overheden om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en verbeteren. SIKB ontwikkelde met assistentie van FFact het SIKB Normblad 8000 Bodem en grondwater. In dit Normblad zijn de actuele eisen voor de overheden vastgelegd. Om de uitvoering in de praktijk te toetsen ontwikkelde FFact in opdracht van SIKB en Rijkswaterstaat een uniek systeem van visitaties. Dit systeem zorgt er sinds 2007 voor dat gemeenten, provincies en vooral ook omgevingsdiensten aantoonbaar voldoen aan het Normblad én van elkaar leren om verbeteringen te blijven doorvoeren. In 2016-2017 is de 6e ronde van visitaties uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op: www.pokb.nl.

Share: