Spaarnelanden heeft haar certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder met 3 jaar verlengd.

Sinds 2015 is Spaarnelanden gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. In eerste instantie op trede 3 en sinds 2018 op trede 5, de hoogste trede. FFact begeleidt Spaarnelanden bij het opstellen van het portfolio voor de CO2-Prestatieladder en de certificering.

Spaarnelanden houdt de gemeenten Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, heel én bereikbaar. Met de certificering op trede 5 van de CO2-Prestatieladder blijft Spaarnelanden een koploper op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt en wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. Het stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de uitstoot te verlagen.

Share: