Stibat, Joas van Lent, projectleider

‘De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid.’

Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland. Stibat zet Ecotest in om de inzameling, sortering en recycling zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Dankzij deze test ontstaat een dieper inzicht in de gehele keten vanaf het moment van afdanken van batterijen en accu’s tot en met de recycling daarvan. Ecotest evalueert de prestaties op het gebied van de herwonnen grondstoffen, de vermeden CO2-uitstoot, toxiciteituitstoot en eutrofiëring. En zo kan er beoordeeld worden of de recycling plaatsvindt conform de EU-regels.

Nieuwe recyclers die zich bij Stibat aanmelden of bestaande recyclers die een nieuw proces ontwikkelen, voeren samen met Stibat eerst een Ecotest-innovatiescan uit. Via een monitoringsformulier worden er tijdens de innovatiescan de procesgegevens opgevraagd bij de recycler. Deze gegevens worden in het Ecotestmodel ingevoerd, met als resultaat: inzicht in de prestaties (recyclingefficiëntie, emissies en grondstoffen) van het onderzochte proces.

De brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu een circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid. Ecotest kan een belangrijke Europese standaard worden voor het meten van recyclingefficiency en emissies. Daarom blijft Stibat de toepassingen van de Ecotest verder ontwikkelen, ook in de toekomst.

Meer informatie: stibat.nl

Share: