Sinds 2021 is er door Stichting Open en de Metaal Recycling Federatie, MRF, stevig nagedacht over een professionele regeling om de goede verwerking van afgedankte elektrische apparaten te stimuleren. In dit kader assisteert FFact bij de uitvoering van de pilot en daarna met de landelijke uitrol van de Stimuleringsregeling e-waste onder MRF-leden met als doel om te verkennen en evalueren of de opzet aansluit bij de praktijk.

Share: