Transitiemanagement

FFact helpt organisaties het werk anders aan te pakken. Maatschappelijke veranderingen zoals duurzaamheid, decentralisatie van overheidstaken en invoering van producentensystemen vragen van organisaties hun visie te herijken, een nieuwe strategie te ontwikkelen of een verandertraject op te starten. Het succes daarvan is pas meetbaar na de afronding. Wij assisteren bij de implementatie van een nieuwe aanpak. Voorbeelden zijn de invoering van grondstoffenmanagement, een nieuw productiesysteem of een kwaliteits- en milieumanagementsysteem zoals ISO 9001, ISO 14001 of een CO2-prestatieladder.

Wij werken bij voorkeur in een transitieteam waarbij medewerkers van de organisatie een sleutelrol krijgen. Wij bieden intensieve assistentie om de nieuwe rol of taak onder de knie te krijgen. Zo ontstaat werkende weg de nieuwe organisatie en is onze taak afgerond.

Nedvang

Nedvang ‘Erkenningsysteem zorgt voor duidelijkheid in registratie en administratie’ De invoering van het Besluit verpakkingen betekent dat bedrijven die verpakkingsafval inzamelen of bewerken het gewicht moeten rapporteren aan Nedvang. Nedvang...

read more

Belastingdienst

Belastingdienst ‘Meest succesvolle automatiseringsproject van het jaar’ In 2007 is de private uitvoering van bedrijven voor de inning voor de heffing en inning van de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen omgezet naar de verpakkingenbelasting. De...

read more

SIKB

SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodem) ‘Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is door FFact uitgegroeid tot een hoeksteen voor de kwaliteitsborging door overheden’ Met de decentralisatie van het bodembeheer ontstond...

read more

Spaarnelanden

Spaarnelanden, Robert Oosting, directeur ‘Met FFact hebben wij binnen een jaar een geslaagde transitie naar meer klant- en resultaatgericht werken kunnen maken’. De gemeente Haarlem veranderde per 2015 de wijze van contracteren. Ze stuurt...

read more

Afvalfonds Verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen, Cees de Mol van Otterloo, directeur ‘De expertise en slagvaardigheid van FFact heeft ervoor gezorgd dat we een zeer snelle en geruisloze start hebben kunnen maken.’  In 2013 is het fiscale systeem voor de verpakkingen...

read more