Wecycle, Future flows E-waste onderzoek (2012)

FFact maakte onderdeel uit van het consortium dat de stromen van E-waste onderzocht. De eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens een internationaal congres.

www.futureflows.eu